Start kleutergymnastiek

Afgelopen maand hebben wij samen met SV Langezwaag de beweeglessen voor kleuters georganiseerd. Dit was zo’n  succes dat wij hebben besloten om hiermee ook in De Knipe te beginnen.

We starten met vijf achtereenvolgende wekelijkse lessen voor de leeftijdscategorie 3 t/m 5 jaar op dinsdagmiddag 7 mei. Plaats en tijd is De Barte van 14.45-15.30 uur.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Karin Tuinman via secretariaat@svokc.nl

We zijn weer begonnen !!!

Vorige week hebben we in het OKC-nieuws al bekend gemaakt dat wij op korte termijn zullen beginnen met kleutergymnastiek in samenwerking met SV Langezwaag. Op dat moment waren nog niet alle gegevens bekend, maar afgelopen week is er meer duidelijkheid gekomen:

Met ingang van vrijdag 1 maart worden er vijf gratis beweeglessen georganiseerd voor kinderen van 3 tot 6 jaar in Langezwaag. De lessen worden door SV Langezwaag gegeven op vijf achtereenvolgende vrijdagen van 14.30 tot 15.15 uur in sportzaal ’t Paradyske.

Als de lessen een succes zijn, dan gaan we na deze serie verder met het aanbieden van gymnastiek voor deze leeftijdscategorie. Mogelijk opnieuw in samenwerking met Langezwaag, maar bij voldoende deelname van Knypster jeugd kunnen we dit ook in De Barte geven.

Aanmelding voor de vijf beweeglessen kan rechtstreeks bij Wietske van SV Langezwaag door een email te sturen naar wietske.hoekstra69@gmail.com. Hier is eventueel ook nadere informatie te verkrijgen.

Geef bij de aanmelding graag al even aan dat je via O.K.C. komt.