Auteursarchief: okc_admin

We zijn weer begonnen !!!

Vorige week hebben we in het OKC-nieuws al bekend gemaakt dat wij op korte termijn zullen beginnen met kleutergymnastiek in samenwerking met SV Langezwaag. Op dat moment waren nog niet alle gegevens bekend, maar afgelopen week is er meer duidelijkheid gekomen:

Met ingang van vrijdag 1 maart worden er vijf gratis beweeglessen georganiseerd voor kinderen van 3 tot 6 jaar in Langezwaag. De lessen worden door SV Langezwaag gegeven op vijf achtereenvolgende vrijdagen van 14.30 tot 15.15 uur in sportzaal ’t Paradyske.

Als de lessen een succes zijn, dan gaan we na deze serie verder met het aanbieden van gymnastiek voor deze leeftijdscategorie. Mogelijk opnieuw in samenwerking met Langezwaag, maar bij voldoende deelname van Knypster jeugd kunnen we dit ook in De Barte geven.

Aanmelding voor de vijf beweeglessen kan rechtstreeks bij Wietske van SV Langezwaag door een email te sturen naar wietske.hoekstra69@gmail.com. Hier is eventueel ook nadere informatie te verkrijgen.

Geef bij de aanmelding graag al even aan dat je via O.K.C. komt.

Welkom bij Sportvereniging OKC

November 2018

Na meer dan 100 jaar gymnastiek in De Knipe dreigt de Sportvereniging OKC te verdwijnen. Al vele maanden is het bestuur van OKC bezig met een oplossing te zoeken voor het voortbestaan van de gymnastiekvereniging in ons dorp. Het zittende bestuur heeft heel veel werk verricht voor OKC en mede door hun inzet heeft OKC, nadat de volleybalafdeling enkele jaren geleden opging in OPM, nog in De Knipe kunnen blijven bestaan. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om de vereniging draaiende te houden, maar helaas heeft dat onvoldoende resultaat gehad.

In de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2018 kwam daarom het voorstel om OKC op te heffen. De aanwezige ereleden hebben ter vergadering gevraagd om dit voorstel te heroverwegen, mede ingegeven uit nostalgie voor hun OKC.

Na overleg is op Algemene Ledenvergadering van 20 november 2018 besloten om OKC in ieder geval nog enkele jaren te laten voortbestaan. Het zittende bestuur werd eervol en onder dankzegging van hun taak ontheven en er is een nieuw bestuur samengesteld. Naast de twee ereleden Roelie de Bos en Jetze de Jong, zal ook Karin Tuinman hierin zitting nemen.

Het nieuwe bestuur zal de komende periode gebruiken om te onderzoeken of OKC bestaansrecht heeft.

Roelie de Bos
Jeanette de Jonge
Jetze de Jong
Anneloes Rotteveel
Karin Tuinman
Diana Jousma