Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Roelie de Bos

Secretaris: Karin Tuinman

Penningmeester: Jetze de Jong