Welkom bij Sportvereniging OKC

November 2018

Na meer dan 100 jaar gymnastiek in De Knipe dreigt de Sportvereniging OKC te verdwijnen. Al vele maanden is het bestuur van OKC bezig met een oplossing te zoeken voor het voortbestaan van de gymnastiekvereniging in ons dorp. Het zittende bestuur heeft heel veel werk verricht voor OKC en mede door hun inzet heeft OKC, nadat de volleybalafdeling enkele jaren geleden opging in OPM, nog in De Knipe kunnen blijven bestaan. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om de vereniging draaiende te houden, maar helaas heeft dat onvoldoende resultaat gehad.

In de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2018 kwam daarom het voorstel om OKC op te heffen. De aanwezige ereleden hebben ter vergadering gevraagd om dit voorstel te heroverwegen, mede ingegeven uit nostalgie voor hun OKC.

Na overleg is op Algemene Ledenvergadering van 20 november 2018 besloten om OKC in ieder geval nog enkele jaren te laten voortbestaan. Het zittende bestuur werd eervol en onder dankzegging van hun taak ontheven en er is een nieuw bestuur samengesteld. Naast de twee ereleden Roelie de Bos en Jetze de Jong, zal ook Karin Tuinman hierin zitting nemen.

Het nieuwe bestuur zal de komende periode gebruiken om te onderzoeken of OKC bestaansrecht heeft.

Roelie de Bos
Jeanette de Jonge
Jetze de Jong
Anneloes Rotteveel
Karin Tuinman
Diana Jousma