Opzegging

Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden via de ledenadministratie. Dit kan per mail via ledenadministratie@svokc.nl

Opzeggingen dienen voor de 1e van de maand ontvangen te zijn. Daarbij wordt een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd.